Wysyłka i zwroty

1. Wysyłki – kurier  – koszt wysyłki za pośrednictwem DPD – 15 zł lub paczkomatów InPost  – 13 zł, powyżej 350 zł bezpłatnie, odbiór osobisty na terenie Katowic – bezpłatnie.

Czas wysyłki: Termin realizacji potrzebny na przygotowanie zamówienia do wysyłki wynosi od 2 – 10 dni roboczych. Większość rzeczy szyjemy po złożeniu zamówienia. Niektóre z naszych produktów mogą być na stanie, w takich przypadkach termin może być przyspieszony. Termin ten nie uwzględnia przewidzianego czasu na dostawę przez firmę kurierską. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@boaclothes.com.

2. Siedziba firmy: Jedności  21, Lubliniec 42-700 , adres do wysyłki w przypadku zwrotu bądź wymiany: Sokolska 16/149, Katowice 40-086

3. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność  za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Wada fizyczna towaru jest to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży, a wiec jeśli towar nie posiada odpowiednich właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia. Jeśli towar nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o których Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, lub gdy towar został dostarczony Klientowi w stanie niekompletnym, nie jest zgodny z wylicytowanym, nie nadaje się do użytku – do celu w jakim jest używany, nie jest zgodny z opisem i/lub ze zdjęciem.
 3. Wada prawna towaru występuje wówczas gdy, stanowi on własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem tej osoby, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru występuje, jeżeli zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 5. Klient powinien odesłać towar na adres siedziby Sprzedawcy wraz z opisem wady fizycznej lub prawnej i potwierdzeniem zakupu.
 6. W pozostałych przypadkach oraz reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych powinny być dostarczone na adres e-mail Sprzedawcy lub na adres podany powyżej – do zwrotów i wymian.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Przepis ten jednak nie ma zastosowania w przypadku, jeśli towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 9. Konsument może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy, albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 10. W przypadku uznania reklamacji Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokryje koszty odbioru oraz dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu dla Konsumentów obowiązuje przez okres dwóch lat.
 12. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument zgodnie z przepisami ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 2. Konsument powinien złożyć odstąpienie na formularzu dostępnym poniżej (załącznik nr 1) i wysłać go na adres mailowy: kontakt@boaclothes.com.
 3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy przez Konsumenta, liczy się od dnia objęcia przez Konsumenta towaru w posiadanie.
 4. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy tylko i wyłącznie na konto bankowe.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów ponad najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest produkt stworzony na indywidualne zamówienie.
 9. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki zwrotnej.